OPĆA, ESTETSKA I LASERSKA DERMATOLOGIJA
Dr. Katarina Dujmović spec. dermatovenerolog

Sva lica kandide

Toliko puta èujemo kako neko ima kandidozu, ali se to uvijek nekako olako shvaæa. Možda je to zato što je prisutnost gljive roda Candida u ljudskom organizmu fiziološka, ali ipak treba znati da u odreðenim okolnostima kandidoza može oznaèavati tešku, pa i za život opasnu bolest. Zato ne shvaæajte olako ako Vam je dijagnosticiran neki oblik kandidoze, nego znajte da je treba lijeèiti. Kandidoze mogu biti akutne, hroniène, površinske, ali i sistemske bolesti uzrokovane gljivom roda Candida.

Razvoj ove bolesti ovisi o odnosu izmeðu stanja imunološkog sistema pacijenta sa jedne strane i invazivne sposobnosti kandide sa druge strane.

Razvoju kandidoze pogodovaæe pothranjenost pacijenta, iscrpljenost, dugotrajna antibiotska ili citostatska terapija,, dijabetes, povrijeðena i ošteèena koža zbog nekih drugih kožnih oboljenja.

Kandida može uzrokovati razlièite promjene na koži, sluznicama i unutrašnjim organima.
U ovom tekstu spomenuæeme neke najèešèe promjene izazvane kandidom, o kojima trebamo voditi raèuna i na vrijeme se obratiti dermatologu.

Kandidoza je èesta na podruèjima gdje se koža tare o kožu, kao što su pazušne regije, prepone, podruèje ispod grudi, podruèje izmeðu prstiju na rukama i nogama, kao i nabori kože kod pretilih osoba. Koža tog podruèja je crvena, vlažna, a prisutne su i sitne gnojanice.

Kandidoza može biti lokalizirana i na podruèju obraslih dijelova lica u vidu gnojanica i krusta.

Veoma èesto se susreæemo sa oralnom kandidozom, koja je èesta kod djece, ali i kod odraslih osoba, pogotovo onih imunodefcitarnih. Tu se na crvenoj i sjajnoj sluznici jezika vide bijele naslage koje se šire i na bukalnu sluznicu, nepce, pa i ždrijelo. Nije rijetko i da se promjene šire na uglove usana, kada se stvaraju bolne raspukline.

Vrlo èesto se susreæemo i sa kandidozom genitalne regije. Njenom nastanku pogoduje dijabetes, imunodeficitarnost, pretilost, starija životna dob, loša higijena, peroralna kontracepcija (kod žena). Isto tako se ne smije zanemariti i spolni put prijenosa kandidoze.

Kandida vrlo èesto može izazvati i upalu nokta i njegovog okolnog tkiva, pogotovo kod osoba gdje je prisutno stalno vlaženje i trauma noktiju.Koža okolnog tkiva nokta je sjajna, crvena i oteèena, a vidljive su promjene i na samom noktu.

Novoroðenaèka kandidoza oznaèava promjene kože pelenske regije uzrokovane kandidom, gdje je koža crvena, vlažna i sitno se ljuspa.

Najteži oblik je sistemska kandidoza, kada može biti zahvaæen bilo koji organ ili organski sistem, ali se ipak najèešèe radi o zahvaæenosti bronha, pluæa, srca, mozga i o sepsi.

Kod sumnje na neki oblik kandidoze važno je uraditi mikološku dijagnostiku, kako bi se dokazao uzroènik u nativnom mikroskopskom preparatu i u kulturi.
Terapiju bilo kojeg oblika kandidoze ne teba sprovoditi na svoju ruku, jer ona iskljuèivo ovisi o obliku kandidoze, kao i o imunološkom stanju pacijenta. Nekada je dovoljna samo lokalna terapija, a nekada je potrebno ukljuèiti i posebnu vrstu antimikotika na usta.Dr Katarina Dujmoviæ