OPĆA, ESTETSKA I LASERSKA DERMATOLOGIJA
Dr. Katarina Dujmović spec. dermatovenerolog

Bolesti koje uzrokuje stafilokok

Stafilodermije


Stafilodermije su bakterijske gnojne infekcije kože koje su uzrokovane piogenom bakterijom stafilokokom. Najèešæi uzroènik stafilodermija je Staphylococcus aureus ili zlatni stafilokok. Rezervoar ovih bakterija najèešèe je sluznica nosa samog pacijenata ili osoba sa kojim je pacijent u bliskom kontaktu

Ošteæena i vlažna koža, dugotrajna upotreba nekih lijekova , pad imuniteta ili nizak higijenskih standard dovode do poremeæaja fiziološke flore kože što omoguæava nastanak bakterijskih oboljenja kože. Stafilodermije su primarna oboljenja uzrokovana stafilokokom, ali se èesto stafilokok može izolirati sa kože pacijenata koja boluju od nekih hroniènih dermatoza i tada se radi o superinfekciji.


Oboljenja kože uzrokovana stafilokokima veoma su èesta u djeèijoj dobi.

Impetigo contagiosa se èesto vidi kod djece i manifestira se pojavom gnojnih mjehurova koji pucaju, nakon èega nastaje erozija, nakon toga krasta, a onda nastupa cijeljenje. Promjene su najèešæe lokalizirane na licu, i bolest se vrlo brzo širi. Izvor infekcije vrlo èesto je vanjski tj. ukoliko je uzroènik prisutan kod nekog od èlanova obitelji ili drugih osoba koje se brinu o djetetu. Meðutim izvor infekcije može biti i kod samog djeteta (nosna sluznica djeteta)


Kod odraslih osoba Staphylococcus aureus èesto izaziva infekcije folikula dlake., tj. folikulitise.
Širenjem upale u okolno tkivo nastaje furunkul ili karbunkul.
Najèešèa mjesta gdje nastaje stafilokokna upala folikula dlake jeste brada kod muškaraca, glutealna regija, vlasište i natkoljenice.

Kod muškaraca u podruèju brade vide se mali gnojni mjehuriæi u èijem se središtu nalazi dlaka
U poèetku lijeèenja zabranjuje se brijanje, a uz lokalnu terapiju èesto se moraju uzimati i antibiotici na usta i to prema antibiogramu.

Furunkul karakterizira crvenilo i otok kože a promjene su èesto i jako bolne. Promjene zarastaju ožiljkom. Ukoliko je furunkul smješten na gornjoj usni, nosu i licu, gnojna se upala može proširiti te dovesti do upale moždanih ovojnica , zato je veoma važno da se lijeèenje furunkula zapoène na vrijeme.

Stafilokok veoma èesto izaziva i hronièno oboljenje žlijezda znojnica , koje se manifestira pojavom bolnih èvorova i infiltrata najèešèe u pazusima koji s vremenom omekšaju i nekrotiziraju, te se prazne fistulama koje zarastaju ožiljkom.

Kod sumnje da je neko oboljenje na koži uzrokovano stafilokokom veoma je važno da se uzroènik bakteriološki dokaže u brisu pustule, bule ili gnojnog sadržaja iz kožne promjene. Potom se na osnovu antibiograma ciljano ordinira antibiotska terapija.Dr Katarina Dujmoviæ