OPĆA, ESTETSKA I LASERSKA DERMATOLOGIJA
Dr. Katarina Dujmović spec. dermatovenerolog

Suha i masna perut se mora lijeèiti

Sa problemom peruti susreæe se gotovo svaki drugi èovjek.
I na vlasištu se koža stalno obnavlja, tj. nove stanice zamjenjuju stare, odumrle, ali kod osoba koje imaju perut proces odbacivanja odumrlih stanica je ubrzan, pa se na površini stvara veæi broj odumrlih stanica koje stvaraju ili bijele ljuskice, ili bjelkasto-žuèkaste naslage na koži vlasišta.
Na pojavu peruti utièe nekoliko faktora a to su nasljeðe, hormonalni uticaji, promjene u tonusu vegetativnog živèanog sistema, stres, masna i zaèinjena hrana, alkohol, cigarete, itd.
U nastanku peruti važnu ulogu ima i gljiva Pityrosporum ovale. Ova gljiva u normalnim okolnostima ne izaziva štetne uticaje, ali potaknuta odreðenim klimatskim ili hormonalnim promjenama, pa i stresom, poèinje se brže razmnožavati i nakupljati na vlasištu kao podruèju najveæe koncentracije žlijezda lojnica.
Veæina ljudi misli da je nastanak peruti vezan uz masnu kosu, ali treba znati da perut može nastati i kod onih ljudi kod kojih je kosa izrazito suha, zato razlikujemo dva oblika peruti:
suhu perut , koja podrazumijeva problem vlasišta koji se manifestira u vidu malih, laganih,suhih sivo-bijelih ljusaka, praæenih svrbežom vlasišta.
I masnu perut , a to je oblik peruti povezan s poveæanom proizvodnjom loja na koži vlasišta. Koža vlasišta je masna. Ljuske peruti su veæe, žuækaste i više prianjaju uz vlasište. Uz njih se èesto javlja svrbež, a katkad i crvenilo.
Simptomi peruti su ljuskanje kože vlasišta, svrbež vlasišta i crvenilo vlasišta.Najvidljivija je pojava ljuskica. To je znak da stanice kože vlasišta odumiru ubrzanim tempom, stvarajuæi nakupine razlièitih oblika i velièina.
Svrbež je posljedica lakše upale uzrokovane gljivom Pityrosporum ovale.
Crvenilo se pojavljuje, obièno u težim sluèajevima peruti. Crvenilo je vidljiv znak upale, najèešæe kože vlasišta, a može se javiti i na obrvama, obrazima, iza ušiju ili na prsima.
Simptomi peruti ljeti su u pravilu manje izraženi, a zimi se pogoršavaju. Kod nekih pacijenata postoji zabluda da je perut normalna stvar i da se ne treba lijeèiti.
Perut se mora lijeèiti, jer æe tokom najranijih simptoma doæi do nakupljanja sve veæeg broja ljuski, što može izazvati jaèi svrbež, pojavu sitnih ranica na površini kože i infekciju.

Lijeèenje se provodi u dvije faze.
1. Faza lijeèenja - Odnosi se na upotrebu odreðenog šampona ili preparata ovisno o tipu kose i problemu vlasišta. U poèetku se šampon koristi dva puta sedmièno , najèešæe èetiri do šest sedmica. Ponekad kod težih sluèajeva ordiniraju se i odreðeni antibiotici, kako bi se upala smanjila.

2. Faza održavanja slijedi nakon faze lijeèenja, a obuhvaæa upotrebu preparata koji održavaju rezultate lijeèenja.
Najèešæe se lokalno primjenjuju šamponi sa selen-sulfidom ili cink-piritionom , preparati sa salicilnom kiselinom i sumporom ili rezorcinom, šamponi sa katranom ili sumporom, šamponi sa antimikotikom.
Pretjerano èesto pranje kose pogoršava stanje.

Dr Katarina Dujmoviæ